Name / Ime
  • Aragonite / Aragonit
Location / Lokalitet
  • Mamsa, nr. Sidi Ayed, Boulemane Province, Fes-Meknes Region, Morocco 🇲🇦

Formula: CaCO3

Tvrdoća: 3.5-4

OPIS:

Aragonit je nazvan po lokaciji, selu Molina de Aragón, Španija, a ne provinciji Aragon, kako su neki autori navodili.

Glavni član grupe aragonita, drugi je najčešći polimorf prirodnog kalcijum karbonata (najčešći je kalcit). Značajno je manje rasprostranjen i obilan od kalcita i formira se u znatno užem rasponu fizičko-hemijskih uslova. Netastabilan je u odnosu na kalcit i često prelazi u kalcit u skladu sa promenama u okruženju.

Kristalna rešetka aragonita se razlikuje od one kalcita, što rezultuje drugačijim oblikom kristala, ortorombskim kristalnim sistemom sa igličastim kristalima. Ponavljano razvijanje blizanačkih kristala rezultira pseudoheksagonalnim oblicima. Aragonit može biti stubast ili vlaknast, povremeno u granajućim heliktitskim oblicima koji se nazivaju flos-ferri (“cvetovi gvožđa”).