Name / Ime
  • Aquamarine / Akvamarin
Location / Lokalitet
  • Shigar Valley, Pakistan 🇵🇰

Formula: Be3Al2Si6O18

Tvrdoća: 7.5-8

OPIS:

Akvamarin (lat. aqua marinā, morska voda) je dragi kamen, koji je jedan od varijeteta berila. Ima plavu ili tirkiznu boju i liči na boju mora. Akvamarin je beril sa heksagonalnom kristalnom strukturom i hemijskom formulom Be3Al2Si6O18, tj. berilijum alumijium silikatni mineral.

Ima specifičnu težinu 2,68 do 2,74, a tvrdoću 7,5 do 8 po Mosovoj skali. Indeks prelamanja je 1,57 do 1,58.

U SAD akvamarin se može naći u središnjem Koloradu. U Brazilu postoje rudnici akvamarina u Minas Žeraisu i Esprito Santu. Drugi značajni proizvođači su Zambija, Šri Lanka, Madagaskar, Malavi, Tanzanija, Kenija.

Izuzetni uzorci akvamarina mogu se pronaći i u Srbiji, na planini Cer.