Name / Ime
  • Amethyst / Ametist
Location / Lokalitet
  • Las Vigas, Veracruz, Mexico 🇲🇽

Formula: SiO2

Tvrdoća: 7

OPIS:

Ametist: Ljubičasta varijacija kvarca koja duguje svoju boju gama zračenju i prisustvu tragova gvožđa koji su ugrađeni u njegovu kristalnu rešetku. Boja u ametistu sa većine lokaliteta neravnomerno je raspoređena u pojedinačnim kristalima. U ametistovim geodama, često je najintenzivnija u zonama rasta ispod rombičnih površina (na vrhovima).