Name / Ime
  • Rutile hematite / Rutil hematit
Location / Lokalitet
  • Novo Horizonte, Bahia, Brazil 🇧🇷

Rutil – Formula: TiO2

Rutil – Tvrdoća: 6-6.5

Hematit – Formula: Fe2O3

Hematit – Tvrdoća: 5-6

OPISI:

Rutil je oksidni mineral sastavljen od titanijum dioksida (TiO2), najčešće prirodne forme TiO2. Poznati su i ređi polimorfi TiO2, uključujući anataz, akaogit i brookit.

Rutil ima jedan od najviših indeksa loma svetlosti na vidljivim talasnim dužinama među svim poznatim kristalima, a takođe pokazuje posebno veliku dvolomnost i visoku disperziju. Zbog tih svojstava, koristan je za proizvodnju određenih optičkih elemenata, posebno polarizacione optike.

Prirodni rutil može sadržati do 10% gvožđa i značajne količine niobijuma i tantaluma.

Rutil je dobio ime po latinskoj rutilus (‘crven’), u vezi s dubokom crvenom bojom koja se može videti kod nekih uzoraka kada se posmatraju pod svetlom koje prolazi kroz njih. Rutil je prvi put opisan 1803. godine od strane Abrahama Gottloba Wernera koji je koristio uzorke dobijene u Horcajuelo de la Sierra, Madrid (Španija), koji je jedno od tipičnih mesto nalaza.


Hematit (/hɛmətit/) je uobičajeno jedinjenje gvožđa oksida sa formulom Fe2O3 i često se nalazi u stenama i zemljištu. Kristali hematita pripadaju romboedralnom sistemu, što se označava kao alfa polimorf Fe2O3. Ima istu kristalnu strukturu kao korund (Al2O3) i ilmenit (FeTiO3). S tim čini potpuno čvrsto rastvorni sistem na temperaturama iznad 950 °C.

Hematit se prirodno javlja u crnoj do čelik ili srebrno sivoj, smeđoj do crvenkasto smeđoj ili crvenoj boji. Eksploatiše se kao važna ruda gvožđa. On je električno provodan.

Hematit nije samo tvrđi od čistog gvožđa, već i mnogo lomljiviji.

Velika nalazišta hematita nalaze se u slojevima formacija sa gvožđem. Sivi hematit se obično nalazi na mestima sa mirnom, stajaćom vodom ili mineralnim toplim izvorima, poput onih u Nacionalnom parku Jeloustoun u Severnoj Americi. Mineral može precipitirati u vodi i skupljati se u slojevima na dnu jezera, izvora ili druge stajaće vode. Hematit može takođe nastati u odsustvu vode, obično kao rezultat vulkanske aktivnosti.