Name / Ime
  • Cuprite / Kuprit
Location / Lokalitet
  • Dzhezkazgan, Kazakhstan 🇰🇿

Formula: Cu2O

Tvrdoća: 3.5-4

OPIS:

Kuprit je oksidni mineral koji se sastoji od bakarnog (I) oksida Cu2O, i predstavlja manju ruda bakra.

Njegovi kristali sa crvenim unutrašnjim odbijanjima pripadaju heksohedralnoj klasi izometrijskog sistema i javljaju se kao kubične, oktaedarske ili dodekaedarske forme, ili u kombinacijama. Uprkos lepoj boji, retko se koristi za nakit zbog niske Mosove tvrdoće od 3,5 do 4. Ima relativno visoku specifičnu težinu od 6,1. Sjaj mu je submetalni do sjajno adamantan.

Kuprit je sekundarni mineral koji se formira u oksidacionoj zoni sulfidnih naslaga bakra. Često se javlja u vezi sa prirodnim bakrom, azuritom, hrizokolom, malahitom, tenoritom i raznim mineralima gvožđe oksida.

Prvi put je opisan od strane Vilhelma Karla Ritera fon Hajdingera 1845. godine, a ime potiče od latinskog cuprum zbog bakrovog sadržaja.

Kuprit se nalazi u Uralu, Altajskim planinama, Sardiniji i u više izolovanih lokacija u Kornvolu, Francuskoj, Arizoni, Čileu, Boliviji i Namibiji.