Name / Ime
  • Labradorite / Labradorit
Location / Lokalitet
  • Bokonaky Ambony, Maniry, Ampanihy, Atsimo-Andrefana, Madagascar 🇲🇬

Formula: (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8]

Tvrdoća: 6-6.5

OPIS:

Labradorit je feldsparski mineral obogaćen kalcijumom, koji je prvi put identifikovan u Labradoru, Kanada, a koji može prikazati iridescentni efekat (šiler).

Labradorit je srednji do kalcijumskog člana plagioklazne serije. Ima procent anortita (%An) između 50 i 70. Specifična težina se kreće od 2,68 do 2,72. Boja praha je bela, kao i kod većine silikata. Indeks loma svetlosti varira od 1,559 do 1,573 i prisutno je skupljanje.

Kao i kod svih plagioklasnih članova, kristalni sistem je triklinični, a prisutna su tri pravca cepanja, dva od kojih su skoro pod pravim uglom i očiglednija su, dok je treći pravac slabije izražen.

Geološko područje za labradorit je ostrvo Paul blizu grada Nain u Labradoru, Kanada. Takođe je prijavljivan u Poljskoj, Norveškoj, Finskoj i raznim drugim lokacijama širom sveta, s primetnom distribucijom u Madagaskaru, Kini, Australiji, Slovačkoj i Sjedinjenim Državama.

Uobičajeni mineralni pratioci u magmatskim stenama su olivin, pirokseni, amfiboli i magnetit.