Name / Ime
  • Dolomite / Dolomit
Location / Lokalitet
  • Plovdiv, Bulgaria 🇧🇬

Formula: CaMg(CO3)2

Tvrdoća: 3.5-4

OPIS:

Dolomit je anhidrozni karbonatni mineral sastavljen od kalcijum-magnezijum karbonata. Termin se takođe koristi za sedimentnu karbonatnu stenu koja se sastoji uglavnom od minerala dolomita.

Kao što je navedeno od strane Nicolasa-Theodorea de Saussure, mineral dolomit je verovatno prvi opisao Carl Linnaeus 1768. godine. 1791. godine, francuski prirodnjak i geolog Déodat Gratet de Dolomieu (1750–1801) ga je opisao kao stenu, prvo u zgradama starog grada Rima, a kasnije kao uzorke sakupljene u Tirolskim Alpima. Nicolas-Theodore de Saussure je prvi dao ime mineralu (po Dolomieu) u martu 1792. godine.

Mineral dolomit kristalizuje u trigonalno-rhomboedarskom sistemu. Formira bele, krem, sive ili roze kristale. Dolomit je dvostruki karbonat, sa strukturnim rasporedom kalcijum i magnezijum jona.