Name / Ime
  • Goethite / Getit
Location / Lokalitet
  • Pikes Peak, Colorado, USA 🇺🇸

Formula: α-FeO(OH)

Tvrdoća: 5-5.5

OPIS:

Getit je mineral iz grupe dijaspora, sastavljen od oksid-hidroksida gvožđa(III), tačnije “α” polimorfa. Pronalazi se u zemljištu i drugim niskotemperaturnim okruženjima poput sedimenta. Getit je od davnina poznat po svojoj upotrebi kao pigment (braon oker). Pronađeni su dokazi njegove upotrebe u uzorcima boje uzetih iz pećina Lasco u Francuskoj. Prvi put je opisan 1806. godine na osnovu uzoraka pronađenih u rudniku Hollertszug u Herdorfu, Nemačka. Mineral je dobio ime po nemačkom polimatiku i pesniku Johanu Volfgangu fon Geteu (1749–1832).

Getit ima istu kristalnu strukturu kao dijaspor, analogni mineral aluminijum-oksida-hidroksida.

Nalazi se širom planete, obično u obliku konkrecija, stalaktitnih formacija, „oolita“ (oblik koji se sastoji od sitnih okruglih zrna cementiranih zajedno), reniformnih (oblika bubrega) ili botroidalnih (globularnih, poput grozdova grožđa) nakupina.