Name / Ime
  • Garnet var. Grossular / Granat var. grosular
Location / Lokalitet
  • Sierra de Cruces, Mun. de Sierra Mojada, Coahuila, Mexico 🇲🇽

Formula: Ca3Al2(SiO4)3

Tvrdoća: 6.5-7

OPIS:

Grosular je vrsta minerala iz grupe granata koja sadrži kalcijum i aluminijum. Hemijski se označava formulom Ca3Al2(SiO4)3, ali se kalcijum može zameniti delimično gvožđem, a aluminijum delimično gvožđem III.

Naziv grosular potiče od botaničkog naziva za ribizlu, grossularia, u odnosu na zelene granate ove vrste koje se nalaze u Sibiru. Ova vrsta granata može biti u nijansama od cimetno braon (varijetet cimetnog kamena), crvene i žute, a koristi se kao dragi kamen.

U geološkoj literaturi, često se koristi naziv grossularit umesto grossular. Međutim, Međunarodno mineraloško udruženje od 1971. godine ne preporučuje upotrebu naziva grossularit za ovu vrstu minerala.