Name / Ime
  • Baryte with Azurite / Barit sa azuritom
Location / Lokalitet
  • Brixlegg, Tyrol, Austria 🇦🇹

O AZURITU možete pročitati OVDE

O BARITU možete pročitati OVDE