Name / Ime
  • Celestine / Celestin
Location / Lokalitet
  • Sakoany deposit, Katsepy, Mitsinjo, Boeny, Madagascar 🇲🇬

Formula: SrSO4

Tvrdoća: 3-3.5

OPIS:

Celestin (prihvaćeno ime od strane IMA) ili celestit je mineral koji se sastoji od stroncijum-sulfata (SrSO4). Mineral je nazvan po svojoj karakterističnoj plavoj boji. Celestin i karbonatni mineral stroncijanit su osnovni izvori hemijskog elementa stroncijuma, koji se često koristi u pirotehnici i raznim metalnim legurama.

Celestin je dobio ime po latinskoj riječi “caelestis”, što znači nebeski, a potiče od latinske reči “caelum”, što znači nebo ili raj.

Celestin se javlja u kristalima, ali i u kompaktnim masivnim i vlaknastim formama. Najčešće se nalazi u sedimentnim stenama, često u asocijaciji sa mineralima gipsom, anhidritom i halitom. Ponekad, na nekim lokalitetima, može se naći sa inkluzijama sumpora.

Ovaj mineral se nalazi širom sveta, obično u malim količinama. Bledo plavi kristalni uzorci nalaze se na Madagaskaru. Beli i narandžasti varijeteti javljaju se u Yateu, Bristol, UK, gde su se eksploatisali u komercijalne svrhe sve do aprila 1991. godine.