Name / Ime
  • Chalcedony / Kalcedon
Location / Lokalitet
  • Jalgaon, Maharastra, India 🇮🇳

Formula: SiO2

Tvrdoća: 7

OPIS:

Kalcedon je kriptokristalna forma silicijuma, sastavljena od vrlo finih međurastvorova kvarca i moganita. Ovo su oba minerala silicijuma, ali se razlikuju po tome što kvarc ima trigonalnu kristalnu strukturu, dok je moganit monoklinski. Standardna hemijska struktura kalcedona (bazirana na hemijskoj strukturi kvarca) je SiO2 (silicijum-dioksid).