Name / Ime
  • Corundum var. Ruby / Korund var. Rubin
Location / Lokalitet
  • Sivec, Prilep, North Macedonia 🇲🇰

Formula: Al2O3

Tvrdoća: 9

OPIS:

Rubin je ružičasto crveni do krvavo crveni dragulj, varijetet minerala korunda (aluminijum oksida). Rubin je jedan od najpopularnijih tradicionalnih dragulja i veoma je izdržljiv. Ostale varijetete kvalitetnih dragulja od korunda nazivamo safirima.

Reč “rubin” potiče od latinske reči “ruber”, što znači crven. Boja rubina je posledica prisustva elementa hroma.

Neki dragulji koji se popularno ili istorijski nazivaju rubinima, kao što je Crni princov rubin u britanskoj carskoj kruni, zapravo su spineli.

Kvalitet rubina određen je njegovom bojom, obradom i čistoćom, koje, zajedno sa karatnom težinom, utiču na njegovu vrednost. Najsjajnija i najvrednija nijansa crvene, nazvana krvavo crvena ili golubja krv, ima veliki prednost u odnosu na druge rubine sličnog kvaliteta. Nakon boje, sledi čistoća: slično kao i kod dijamanata, kristalno čist kamen će doneti veću cenu, ali rubin bez ikakvih uključaka igličastog rutila može ukazivati na to da je kamen tretiran. Rubin je tradicionalni kamen rođenja za jul i obično je roze boje od granata, iako neki rodolitni granati imaju sličnu ružičastu nijansu kao većina rubina.

Rubini imaju tvrdoću 9.0 na Mohsovoj skali tvrdoće minerala. Među prirodnim draguljima, samo moissanit i dijamant su tvrđi, pri čemu dijamant ima Mohsovu tvrdoću 10,0, a moissanit pada negde između korunda (rubina) i dijamanta u tvrdoći.

Safir, rubin i čisti korund su α-aluminijum oksidi, najstabilniji oblik Al2O3, u kojem 3 elektrona napuštaju svaki aluminijum jon da se pridruže redovnoj oktaedarskoj grupi od šest O2− jona u blizini.

Istoriski, rubini su se rudarili u Tajlandu, u Pailin i Samlout okruzima u Kambodži, kao i u Avganistanu, Australiji, Brazilu, Kolumbiji, Indiji, Namibiji, Japanu i Škotskoj. Nakon Drugog svetskog rata, nalazišta rubina su otkrivena u Madagaskaru, Mozambiku, Nepalu, Pakistanu, Tadžikistanu, Tanzaniji, Vijetnamu, Severnoj Makedoniji.