Name / Ime
  • Wulfenite / Vulfenit
Location / Lokalitet
  • Touissit, Oriental Region, Morocco 🇲🇦

Formula: PbMoO4

Tvrdoća: 3

OPIS:

Vulfenit je mineral olovo-molibdenatne formule PbMoO4. Najčešće se javlja u obliku tankih tabularnih kristala jarko narandžasto-crvene do žuto-narandžaste boje, ponekad braon, mada boja može biti veoma promenljiva.

Kristalizuje u tetragonalnom sistemu, često u obliku kratkih, piramidalnih ili tabularnih kristala. Takođe se javlja u obliku zemljastih, zrnastih masa. Pronalazi se na mnogim lokalitetima, u vezi sa olovnom rudom kao sekundarni mineral u oksidacionoj zoni olovnih nalazišta. Takođe je sekundarna ruda molibdena i tražen je od strane kolekcionara.

YouTube video: