Name / Ime
  • Quartz, Pyrite, Sphalerite / Kvarc, pirit, sfalerit
Location / Lokalitet
  • Stari trg, Trepča, Kosovo i Metohija, Srbija 🇷🇸