Name / Ime
  • Wavelite / Vavelit
Location / Lokalitet
  • Arkansas, USA 🇺🇸

Formula: Al3(PO4)2(OH,F)3·5H2O

Tvrdoća: 3.5-4

OPIS:

Vavelit je mineral koji sadrži aluminijum, bazični fosfat. Jako razvijeni kristali su retki, a obično se javlja kao prozirni zeleni zraci ili sferni skupovi.

Otkriven je 1805. godine na lokalitetu High Down, Filleigh, Devon, Engleska, a ime mu je dao Vilijam Babington u čast dr Vilijamu Vavelu (1750–1829), doktoru medicine, botaničaru, istoričaru i prirodnjaku iz Devonshirea, koji je ovaj mineral predstavio kolegama mineraloziima.

Vavelit se javlja u vezi sa krandalitom i variscitom u pukotinama u aluminijumskim metamorfnim stenama, u hidrotermalnim oblastima i u fosfatnim ležištima. Pronađen je na mnogim lokacijama, naročito u oblasti planine Mount Ida u Arkanzasu, u planinama Ouachita.

Ponekad se koristi kao dragi kamen.