Name / Ime
  • Prehnite / Prehnit (Prenit)
Location / Lokalitet
  • Cercle de Nioro du Sahel, Kayes Region, Mali 🇲🇱

Formula: Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2

Tvrdoća: 6-6.5

OPIS:

Prehnit je inosilikat kalcijuma i aluminijuma. U strukturi se aluminijum ograničeno zamenjuje sa Fe3+. Prehnit kristalizuje u ortorombskom kristalnom sistemu i najčešće formira stalaktitične ili botriodalne skupine, pri čemu se samo vrhovi malih kristala pojavljuju na površini, a lica su gotovo uvek zakrivljena ili složena. Vrlo retko formira različite, dobro definisane kristale sa kvadratnom poprečnom sekcijom, uključujući one pronađene u rudniku Jeffrey u Asbestu, Kvebek, Kanada. Prehnit je lomljiv sa neujednačenim prelomom i sjajem koji varira od staklastog do bisernog.

Njegova specifična težina je 2.80-2.90, a boja varira od svetlo zelene do žute, ali može biti i bezbojna, plava, roze ili bela.