Name / Ime
  • Spessartine Garnet on Smoky Quartz / Spesartin na čađavcu
Location / Lokalitet
  • Fujian, China 🇨🇳

O ČAĐAVCU možete pročitati OVDE


Formula: Mn2+3Al2(SiO4)3

Tvrdoća: 6.5-7.5

OPIS:

Spesartin je nesosilikatni mineral, vrsta granata koji sadrži mangan i aluminijum. Ovaj mineral se ponekad pogrešno naziva spesartit.

Naziv spesartin potiče od regiona Spesart u Bavarskoj, Nemačka, odakle potiče tipični uzorak minerala. Najčešće se javlja u granitnim pegmatitima i povezanim vrstama stena, kao i u nekim nisko-stepenastim metamorfnim filitima.

Izvori su Australija, Mjanmar, Indija, Avganistan, Izrael, Madagaskar, Namibija, Nigerija, Mozambik, Tanzanija i Sjedinjene Američke Države.

Spesartin narandžasto-žute boje naziva se mandarinski granat i nalazi se na Madagaskaru. Ljubičasto-crveni spesartini se nalaze u riolitima u Koloradu i Mejnu. Na Madagaskaru, spesartini se eksploatišu u stenama ili u aluvijalnom pesku. Narandžasti granati nastaju u natrijumskim pegmatitima.