Name / Ime
  • Spinel on marble / Spinel u mermeru
Location / Lokalitet
  • Luc Yen District, Vietnam 🇻🇳

Formula: MgAl2O4

Tvrdoća: 7.5-8

OPIS:

Spinel je mineral iz grupe spinela koji sadrži magnezijum i aluminijum. Kristalizuje u kubičnom kristalnom sistemu. Njegovo ime potiče od latinske reči „spinella“, što znači bodlja, koja je u vezi sa njegovim šiljastim kristalima.

Spinel kristališe u izometrijskom sistemu; uobičajene kristalne forme su oktaedri, obično blizanci. Specifična težina mu je 3,5-4,1, a može biti proziran ili neproziran sa staklastim do mat sjajem. Može biti bezbojan, ali obično ima različite nijanse crvene, lavande, plave, zelene, braon, crne ili žute. Hrom(III) izaziva crvenu boju u spinelu iz Burme.

Neke vrste spinela su među najpoznatijim dragim kamenjem, uključujući Crni Prinčev rubin i “Timur rubin” u britanskoj krunskoj riznici, kao i “Côte de Bretagne”, nekadašnji komad francuskog krunskog dragog kamenja. Samarski spinel je najveći poznati spinel na svetu, težine 500 karata (100 g).

Neki od spinela sa Šri Lanke mogu pokazati efekat promene boje sličan onome kod aleksandrita.