Name / Ime
  • Quartz on Clinozoisite / Kvarc na klinozoisitu
Location / Lokalitet
  • Alicante, Valencian Community, Spain 🇪🇸

O KVARCU možete pročitati OVDE


Klinozoisit – Formula: Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Klinozoisit – Tvrdoća: 6-7

OPIS:

Klinozoisit je složen kalcijum-aluminijum sorosilikatni mineral. Formira neprekidnu čvrstu rastvornu seriju sa epidotom zaenom gvožđa (III) na aluminijumskom m3 mestu i naziva se i aluminijum epidot.

Klinothulit je varijetet sa prisustvom mangana koji ima ružičastu nijansu zbog zamene Mn (III) na aluminijumskom mestu.

Otkriven je 1896. godine u Istočnom Tirolu u Austriji i dobio je ime zbog svoje sličnosti sa zoisitom i svoje monoklinske kristalne strukture.

Javlja se u stenama koje su podvrgnute niskoj do srednjoj regionalnoj metamorfozi i u kontaktnoj metamorfozi visokokalcijumskih sedimentnih stena. Takođe se javlja u alteraciji plagioklasa.