Name / Ime
  • Quartz, pyrite / Kvarc, pirit
Location / Lokalitet
  • Stari trg, Trepca, Kosovo i Metohija, Srbija 🇷🇸

O KVARCU možete pročitati OVDE

O PIRITU možete pročitati OVDE