Name / Ime
  • Malachite / Malahit
Location / Lokalitet
  • Kerrouchen, Morocco 🇲🇦

Formula: Cu2CO3(OH)2

Tvrdoća: 3.5-4

OPIS:

Malahit je bakarni karbonat hidroksid mineral. Ovaj neprozirni, zeleno-prugasti mineral kristalizuje u monokliničkom kristalnom sistemu i najčešće se javlja u botroidnim, vlaknastim ili stalagmitnim masama, u pukotinama i dubokim, podzemnim prostorima, gde podzemne vode i hidrotermalni fluidi omogućavaju hemijsku precipitaciju. Individualni kristali su retki, ali se javljaju kao tanke do igličaste prizme. Pseudomorfoze nakon azuritnih kristala, koji su više pločasti ili blokovski, takođe se javljaju.

Naziv minerala potiče (preko latinskog: molochītis, srednjofrancuskog: melochite i srednjovekovno engleskog: melochites) iz grčkog Μολοχίτης λίθος molochites lithos, “travnato zelena stena”, od μολόχη molochē, varijanta μαλάχη malāchē, “travnata biljka”. Mineral je dobio ovaj naziv zbog sličnosti sa listovima biljke malve. Bakar (Cu2+) daje malahitu njegovu zelenu boju.

Malahit kristališe u monocliničnom sistemu. Struktura se sastoji od nizova naizmeničnih jona Cu2+ i OH− jona sa neto pozitivnim naelektrisanjem, koji su isprepletani izolovanim trougaonim CO32− jonima.

Malahit se rudario u nalazištima blizu Istmusa Sueza i Sinaja još od 4000. godine p.n.e.