Name / Ime
  • Cavansite, Stilbite / Kavansit, stilbit
Location / Lokalitet
  • Wagholi Quarry, Pune district, India 🇮🇳

O STILBITU možete pročitati OVDE


Kavansit – Formula: Ca(VO)Si4O10 · 4H2O

Kavansit – Tvrdoća: 3-4

OPIS:

Kavansit, čije ime potiče od njegove hemijske kompozicije, kalcijum-vanadijum-silikat, je duboko plavi hidratni kalcijum-vanadijum filosilikatni mineral, koji se javlja kao sekundarni mineral u bazaltnim i andezitnim stenama zajedno sa raznim zeolitnim mineralima. Plava boja potiče od vanadijuma, metalnog jona.

Otkriven je 1967. godine u okrugu Malheur, Oregon i relativno je redak mineral. Polimorfan je sa još ređim mineralom pentagonitom. Najčešće se nalazi u Puneu, Indija i u Deccan Traps.

Iako kavansit sadrži vanadijum, i može biti potencijalni izvor rude za ovaj element, obično se ne smatra rudom. Međutim, zbog svoje bogate boje i relativne retkosti, kavansit je tražen mineral za kolekcionare.