Name / Ime
  • Stilbite / Stilbit
Location / Lokalitet
  • Maharashtra, India 🇮🇳

Formula: M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O

Tvrdoća: 3.5-4

OPIS:

Stilbit je naziv za seriju tektosilikatnih minerala zeolitne grupe. Pre 1997. godine, stilbit je bio prepoznat kao mineralna vrsta, ali reklasifikacija od strane Međunarodne mineraloške asocijacije 1997. godine promenila je njegov status u seriju, pri čemu su mineralne vrste nazvane: Stilbit-Ca i Stilbit-Na.

Stilbit-Ca, koji je daleko češći od drugog, je hidroksidni kalcijumski natrijum i aluminijumski silikat. U slučaju stilbit-Na, natrijum dominira nad kalcijumom. Vrste su vizuelno neodvojive, a naziv stilbit se i dalje koristi kada testiranje nije izvršeno.

U jednom trenutku, heulandit i stilbit su smatrani identičnim mineralima. Nakon što su otkriveni kao dve odvojene vrste, 1818. godine, za stilbit je predloženo ime “desmin” (“snop”), a ovo ime se i dalje koristi u Nemačkoj. Engleski naziv “stilbit” potiče od grčke reči “stilbein” = sjaj, zbog bisernog sjaja površina.