Name / Ime
  • Halite / Halit
Location / Lokalitet
  • Pepita mine, La Rioja, Spain 🇪🇸

Formula: NaCl

Tvrdoća: 2-2.5

OPIS:

Halit, poznat i kao kuhinjska so, je vrsta soli, mineralni (prirodni) oblik natrijum-hlorida (NaCl). Halit obrazuje izometrične kristale. Mineral je obično bezbojan ili beli, ali može biti svetloplavi, tamnoplavi, ljubičasti, ružičasti, crveni, narandžasti, žuti ili sivi u zavisnosti od sadržaja drugih materijala, primesa i strukturnih ili izotopskih nepravilnosti u kristalima.

Obično se javlja sa drugim mineralima evaporita, kao što su nekoliko sulfata, halida i borata. Ime halit potiče od starogrčke reči za “so”, ἅλς (háls).

Halit se najčešće javlja u sedimentnim stenama, gde se formira iz isparavanja morske vode ili slane jezerske vode. Veliki slojevi sedimentnih evaporitnih minerala, uključujući halit, mogu nastati usled isušivanja zatvorenih jezera i ograničenih mora.