Name / Ime
  • Vivianite on goethite / Vivijanit na getitu
Location / Lokalitet
  • Kerch Peninsula, Crimea, Russia 🇷🇺

O GETITU možete pročitati OVDE


Vivijanit – Formula: Fe2+3(PO4)2 · 8H2O

Vivijanit – Tvrdoća: 1.5-2

OPIS:

Vivijanit je hidrirani gvozdeni fosfatni mineral koji se nalazi u brojnim geološkim okruženjima. Male količine mangana Mn2+, magnezijuma Mg2+ i kalcijuma Ca2+ mogu da zamene gvožđe Fe2+ u strukturi. Čisti vivianit je bezbojan, ali mineral lako oksidira, menja boju, i obično se nalazi u obliku duboko plavih do duboko plavo-zelenih prizmatičnih do spljoštenih kristala.

Kristali vivijanita se često nalaze unutar fosilnih školjki, ili su vezani za fosilne kosti.

Mineral je nazvan po Johnu Henryju Vivianu (1785–1855), velško-korniškom političaru, vlasniku rudnika i mineralogu koji je živeo u Truru u Kornvolu, Engleska.