Name / Ime
  • Chrysocolla psm Gypsum / Hrizokola, pseudomorfoza posle gipsa
Location / Lokalitet
  • Silica Pit, Ray Mine, Pinal County, Arizona, USA 🇺🇸
Formula: Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1

Tvrdoća: 2.5-3.5 (7 za hrizokolu u kalcedonu)

OPIS:

Naziv Hrizokola je prvi put upotrebljen od strane Teofrasta 315. godine pre nove ere, a dolazi od grčkih reči “chrysos”, što znači “zlato”, i “kolla”, što znači “lepak”, u aluziji na ime materijala koji se koristi za lemljenje zlata. André-Jean-François-Marie Brochant de Villiers ponovo je koristio naziv 1808. godine.

Kao mineral sekundarnog porekla, obično se javlja u vezi sa drugim sekundarnim bakarnim mineralima. Tipično se nalazi u obliku staklastih botroidnih ili zaobljenih masa i kao ispune u žilama. Svi acikularni ili vlaknasti “kristali” hrizokole su pseudomorfi.

Zbog činjenice da je nešto češća od tirkiza, široko dostupna i ima živopisne, prelepe plave i plavo-zelene boje, hrizokola je popularna kao dragi kamen za skulpture i ukrasnu upotrebu još od antike.