Name / Ime
  • Sphalerite / Sfalerit
Location / Lokalitet
  • Stari trg, Trepča, Kosovo i Metohija, Serbia 🇷🇸

Formula: (Zn,Fe)S

Tvrdoća: 3.5-4

OPIS:

Sfalerit je sulfidni mineral. Najvažnija je ruda cinka. Sfalerit se nalazi u različitim tipovima nalazišta. Neki od najpopularnijih uzoraka za kolekcionare je svakako sfalerit iz rudnika Stari trg, Terča, na Kosovu i Metohiji. Pojavljuje se u društvu galenita, halkopirita, pirita (i drugih sulfida), kalcita, dolomita, kvarca, rodohrozita itd.

Nemački geolog Ernst Friedrich Glocker je otkrio sfalerit 1847. godine i nazvao ga na osnovu grčke reči “sphaleros”, što znači “zavodljiv”, zbog teškoće u identifikovanju minerala.

Pored cinka, sfalerit je ruda kadmijuma, galijuma, germanijuma i indijuma.