Name / Ime
  • Cuproadamite / Kuproadamit
Location / Lokalitet
  • Ojuela, Durango, Mexico 🇲🇽

Formula: (Zn,Cu)2(AsO4)(OH)

Tvrdoća: 3.5

OPIS:

Adamit je mineral cink-arsenat-hidroksid. Obično se javlja u oksidacionoj zoni iznad ležišta cinka. Čist adamit je bezbojan, ali obično ima žutu boju zbog primesa Fe jedinjenja. Nijanse zelene takođe postoje i povezane su sa substitucijama bakra u mineralnoj strukturi.

Olivinit je bakarni arsenat koji je izostrukturni sa adamitom i postoji značajna substitucija između cinka i bakra što dovodi do intermediarnog minerala koji se naziva kuproadamit.

Većina “kuproadamit” minerala je zapravo cinkolivenit.