Name / Ime
  • Calcite / Kalcit
Location / Lokalitet
  • Velika Pirešica, Slovenia 🇸🇮