Name / Ime
  • Baryte / Barit
Location / Lokalitet
  • Lavrion, Greece 🇬🇷

Formula: BaSO4

Tvrdoća: 3-3.5

OPIS:

Barit je mineral koji se sastoji od barijum sulfata (BaSO4). Obično je beli ili bezbojni mineral. Predstavlja glavni izvor barijuma. Grupa minerala kojoj pripada barit uključuje i celestin (stroncijum sulfat), anglesit (olovo sulfat) i anhidrit (kalcijum sulfat). Barit i celestin čine čvrsto rastvorljivo jedinjenje (Ba, Sr)SO4.

Naziv je dobio 1800. godine od strane Dietrich Ludwig Gustav Karstena, po grčkoj reči βάρυζ, što znači „težak“, zbog njegove neuobičajene težine za nemetalični mineral.

Tipično se nalazi u obliku debelih do tankih pločastih kristala, obično u skupovima sa kristalima koji rastu paralelno jedni s drugima ili gotovo paralelno. Takođe se može naći u obliku oštrih, belih masa.