Name / Ime
  • Cobaltocalcite / Kobalto kalcit
Location / Lokalitet
  • Mashamba West Mine, Sicomines copper-cobalt project, Kolwezi mining district, Lualaba, DR Congo 🇨🇩