Name / Ime
  • Cobaltocalcite / Kobalto kalcit
Location / Lokalitet
  • Mashamba West Mine, Sicomines copper-cobalt project, Kolwezi mining district, Lualaba, DR Congo 🇨🇩

Formula: (Ca,Co)CO3

Tvrdoća: 3

OPIS:

Kobalto kalcit (Kobaltokalcit) je varijanta kalcita koja sadrži primese kobalta. Obično količina kobalta utiče na to koliko je kamen roze boje. Najčešće ćete ovaj mineral videti u malim grupama kristala na matrici, iako neka područja u Evropi sadrže materijal koji se može seći i polirati.

Ovaj mineral je prvi put otkriven u rudniku Calamita u Toskani, Italija. Od tada, samo nekoliko lokaliteta je pronađeno širom sveta.