Name / Ime
  • Astrophyllite / Astrofilit
Location / Lokalitet
  • Kola Peninsula, Murmansk Oblast, Russia 🇷🇺

Formula: K2NaFe2+7Ti2Si8O26(OH)4F

Tvrdoća: 3

OPIS:

Astrofilit je veoma redak, smeđ do zlatno-žut mineral hidroksidnog kalijum- gvožđe-titanskog silikata. Grupi astrofilita može se klasifikovati kao inosilikat, filosilikat ili kao neka vrsta međuprostora između ova dva tipa minerala. Astrofilit je interesantan pre svega naučnicima i kolekcionarima.

Težak, mekan i krhak, astrofilit se obično javlja u vidu „sečenih“, zrakasto raspoređenih kristala. Ova kristalna forma dala mu je ime, od grčkih reči “astron”, što znači “zvezda” i “phyllon”, što znači “list”. Sjaj i tamna boja minerala su u kontrastu sa svetlom matricom u kojoj se obično nalazi. Astrofilit je obično neproziran do poluprovidan, ali može biti providan u tankim uzorcima.

Agregati astrofilita se često seku u ploče i poliraju. Zbog ograničene dostupnosti i visoke cene, astrofilit se retko koristi u dekorativne svrhe. Ponekad se koristi u nakitu gde se oblikuje u kabošone.

Prvi put je otkriven 1854. godine na lokalitetu na ostrvu Laven, u Norveškoj.

Astrofilit se javlja u nekoliko retkih i udaljenih lokaliteta: Mont-Saint-Hilaire, Quebec, Kanada; Pikes Peak, Kolorado, SAD; Narsarsuk i Kangerdluarsuk, Grenland; Brevig, Norveška; i na poluostrvu Kola, Rusija.