Name / Ime
  • Agate / Ahat
Location / Lokalitet
  • Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷

Formula: SiO2

Tvrdoća: 6.5-7

OPIS:

Ahat je česta formacija koja se sastoji od kalcedona i kvarca kao njenih osnovnih komponenti, sa širokim spektrom boja. Ahati se uglavnom formiraju unutar vulkanskih i metamorfnih stena. U antičkoj Grčkoj, ornamentalna upotreba ahata bila je uobičajena u različitom nakitu i u pečatnom kamenju grčkih ratnika, dok ogrlice sa probušenim i poliranim ahatima datiraju unazad u 3. milenijum p.n.e. u civilizaciji doline Inda.

Kamen je dobio ime po Teofrastu, grčkom filozofu i prirodnom naučniku, koji je kamen otkrio duž obale reke Dirilo ili Ahat (Starogrčki: Ἀχάτης) na Siciliji, negde između 4. i 3. veka p.n.e.

Ahatni minerali imaju tendenciju da se formiraju na ili unutar prethodno postojećih stena, što otežava tačno određivanje vremena njihovog nastanka. Njihove domaćinske stene datiraju još od arhejske ere.

Ahati se najčešće nalaze u nodulama unutar šupljina vulkanskih stena. Ove šupljine nastaju zbog gasova zarobljenih u tečnoj vulkanskoj materiji koja formira vezikule.