Name / Ime
  • Hyalophane with Chlorite / Hijalofan sa hloritom
Location / Lokalitet
  • Zagradski Potok, Busovača, Bosnia and Herzegovina 🇧🇦

Formula: (K,Ba)[Al(Si,Al)Si2O8]

Tvrdoća: 6-6.5

OPIS:

Hijalofan je mineral, deo grupe feldspata tektosilikata. Smatra se kalijumskim feldspatom bogatim barijumom. Njegova hemijska formula je (K,Ba)[Al(Si,Al)Si2O8], a ima tvrdoću od 6 do 6.5. Ime hijalofan potiče od grčke reči hyalos, što znači “staklo”, i phanos što znači “pojavljivati se”.

Mineral se uglavnom nalazi u Evropi, sa nalazištima u Švajcarskoj, Australiji, Bosni i Hercegovini, Nemačkoj, Japanu, Nju Džersiju i na zapadnoj obali Severne Amerike. Hijalofan se može naći u manganovim naslagama u kompaktnim metamorfnim zonama.

Hialofan ima monocliničku kristalografiju. Ponekad se koristi i kao dragulj.