Name / Ime
  • Zunyite / Zunit (Zunjit)
Location / Lokalitet
  • Bandar-Abbas County, Hormozgan Province, Iran 🇮🇷

Formula: Al13Si5O20(OH,F)18Cl

Tvrdoća: 7

OPIS:

Zunit je mineral sorosilikat, sastavljen od aluminijuma, silicijuma, vodonika, hlora, kiseonika i fluora.

Zunit se javlja u visoko aluminoznim škriljcima i hidrotermalno izmenjenim vulkanskim stenama. Javlja se u asocijaciji sa pirolitom, kaolinitom, alunitom, dijasporom, rutilom, piritom, hematitom i kvarcom.

Otkriven je 1884. godine i nazvan po svom nalazištu, Zuni rudniku u Silverton District-u, San Juan County, Colorado.