Name / Ime
  • Vanadinite / Vanadinit
Location / Lokalitet
  • Mibladen, Morocco 🇲🇦

Formula: Pb5(VO4)3Cl

Tvrdoća: 3-4

OPIS:

Vanadinit je mineral koji pripada apatitskoj grupi fosfata. Javlja se u obliku šestougaonih kristala, koji mogu biti prizmatični ili zakrivljeni. Boja mu varira od mrkožute do crvenkaste sa raznim prelaznim nijansama. Sjaj mu je smolast, a ogreb beo ili žućkast do smeđe-žute boje. Ovaj mineral se sreće uz minerale olova.

On je jedan od osnovnih industrijskih sirovina za dobijanje vanadijuma i manji izvor olova. Glavna ležišta se nalaze u Rusiji, Austriji, Ujedinjenom Kraljevstvu, DR Kongu, severnoj Africi, Argentini i Severnoj Americi. Za kolekcionare, najpopularniji su uzorci iz Maroka.