Name / Ime
  • Marcasite / Markazit
Location / Lokalitet
  • Stari trg, Trepca, Kosovo i Metohija, Srbija 🇷🇸

Formula: FeS2

Tvrdoća: 6-6.5

OPIS:

Mineral markazit, ponekad nazivan “beli gvozdeni pirit”, je gvozdeni sulfid (FeS2) sa ortorombskom kristalnom strukturom. Fizički i kristalografski se razlikuje od pirta, koji ima kubičnu kristalnu strukturu, iako oba imaju disulfidni jon S22-, sa kratkom vezom između atoma sumpora. Strukture se razlikuju u načinu na koji su ovi di-anjoni raspoređeni oko Fe2+ katjona. Markazit je lakši i krhkiji od pirta. Uzorci markazita često se raspuknu i raspadnu zbog nestabilne kristalne strukture.

Na svežim površinama, markazit je bledžutog do gotovo belog izgleda i ima sjajni metalni sjaj. Tamni u žućkastu ili braonkastu boju i ostavlja crni trag ogreba.

Može nastati kao primarni ili sekundarni mineral. Obično nastaje u uslovima niske temperature i visoke kiselosti. Pojavljuje se u sedimentnim stenama (škriljci, krečnjaci), kao i u hidrotermalnim venama niske temperature. Uobičajeni pridruženi minerali uključuju pirit, pirotit, galenit, sfalerit, fluorit, dolomit i kalcit.