Name / Ime
  • Native copper / Samorodni bakar
Location / Lokalitet
  • Itauz mine, Kazakhstan 🇰🇿

Formula: Cu

Tvrdoća: 2.5-3

OPIS:

Samorodni bakar je oblik bakra koji se javlja kao prirodni mineral. Bakar je jedan od retkih metalnih elemenata koji se javlja u prirodnom obliku (native form). Obično se javlja u oksidovanom stanju i mešan sa drugim elementima. Bakar je bio važna ruda u prošlosti i korišćen je od strane praistorijskih ljudi.

Bakar se retko javlja kao izometrični kubni i oktaedralni kristali. Najčešće je nepravilne mase a može ga biti i u formi ispunjenja u pukotinama drugih ruda ili stena. Ima crvenkastu, narandžastu i/ili smeđu boju na svežim površinama, ali obično oksidiše i prekriva površine zelenim slojem bakar(II) karbonata (poznat i kao patina ili zelena prevlaka). Njegova specifična težina je 8,9.