Name / Ime
  • Arfvedsonite / Arfvedsonit
Location / Lokalitet
  • Alinci, Prilep Municipality, North Macedonia 🇲🇰

Formula: [Na][Na2][Fe2+4Fe3+]Si8O22(OH)2

Tvrdoća: 5-6

OPIS:

Arfvedsonit je natrijumski amfibolni mineral. Kristalizuje u monokliničnom prizmatičnom kristalnom sistemu i obično se javlja kao zelenkasto crni do plavkasto sivi vlaknasti do zračasti ili zvezdoliki kristali.

Prilično je redak mineral koji se javlja u intruzijama nefelinskih sijenita i agpaitskih (peralkalnih) pegmatita i granita kao batolit Zlatnog roga u okrugu Okanogan, Vašington (tipski lokalitet za zekcerit).

Nalazišta uključuju Mont Saint-Hilaire, Quebec, Kanada; kompleks Ilímaussaq u južnoj Grenlandu; i u pegmatitima na Kolskom poluostrvu, Rusija. Mineralna asocijacija uključuje nefelin, albite, aegirin, riebeckit, katophorit i kvarc.

Arfvedsonit je otkriven 1823. godine i nazvan po švedskom hemičaru Johanu Augustu Arfwedsonu (1792–1841).