Name / Ime
  • Rutile (Twin) / Rutil blizanac
Location / Lokalitet
  • Diamantina, Brazil 🇧🇷

Formula: TiO2

Tvrdoća: 6-6.5

OPIS:

Rutil je oksidni mineral sastavljen od titanijum dioksida (TiO2), najčešće prirodne forme TiO2. Poznati su i ređi polimorfi TiO2, uključujući anataz, akaogit i brookit.

Rutil ima jedan od najviših indeksa loma svetlosti na vidljivim talasnim dužinama među svim poznatim kristalima, a takođe pokazuje posebno veliku dvolomnost i visoku disperziju. Zbog tih svojstava, koristan je za proizvodnju određenih optičkih elemenata, posebno polarizacione optike.

Prirodni rutil može sadržati do 10% gvožđa i značajne količine niobijuma i tantaluma.

Rutil je dobio ime po latinskoj rutilus (‘crven’), u vezi s dubokom crvenom bojom koja se može videti kod nekih uzoraka kada se posmatraju pod svetlom koje prolazi kroz njih. Rutil je prvi put opisan 1803. godine od strane Abrahama Gottloba Wernera koji je koristio uzorke dobijene u Horcajuelo de la Sierra, Madrid (Španija), koji je jedno od tipičnih mesto nalaza.