Name / Ime
  • Garnet var. Hessonite / Granat var. hesonit
Location / Lokalitet
  • Crestmore, Riverside Co., California, USA 🇺🇸

Formula: Ca3Al2Si3O12

Tvrdoća: 7

OPIS:

Hesonit je uobičajena varijanta grosulara. Ime potiče od starogrčke reči: ἣσσων (hēssōn), što znači „inferiorni“, aludirajući na njegovu nižu tvrdoću i nižu gustinu u odnosu na većinu drugih vrsta i sorti granata.

Ima karakterističnu crvenu boju, naginjući narandžastoj ili žutoj, slično kao cirkon. Dokazano je pre mnogo godina, od strane Sir Arthur Herbert Church-a, da su mnogi dragulji, posebno obrađeni dragulji (obično smatrani cirkonom), zapravo hesoniti. Razlika se lako detektuje po specifičnoj težini, koja je za hesonit 3,64 do 3,69, dok je za cirkon oko 4,6. Hesonit ima sličnu tvrdoću kao kvarc (oko 7 na mohsovoj skali), dok je tvrdoća većine vrsta granata bliža 7,5.

Hesonit potiče uglavnom sa Šri Lanke i Indije, gde se uglavnom nalazi u depozitima, iako njegovo prisustvo u matriksu nije nepoznato. Takođe se nalazi u Brazilu, Italiji i Kaliforniji (odakle dolazi i uzorak sa fotografija).