Name / Ime
  • Bixbyite / Biksbit
Location / Lokalitet
  • Solar Wind Claim, Thomas Range, Juab County, Utah, USA 🇺🇸

Formula: (Mn,Fe)2O3

Tvrdoća: 6-6.5

OPIS:

Biksbit (biksbajt) je mineral mangana i gvožđa oksida. Odnos gvožđa/mangana je prilično promenljiv, a mnogi uzorci gotovo da nemaju gvožđe. To je metalni tamno crni mineral. Biksbit je relativno redak mineral koji traže kolekcionari jer obično formira euhedralne izometrične kristale sa različitim kockama, oktaedrima i dodekaedrima.

Često se javlja zajedno sa berilom, kvarcom, spesartinom, hematitom, pseudobrookitom, hausmanitom, braunitom i topazom u hidrotermalnim žilama i šupljinama, kao i u metamorfnim stenama.

Biksbit je dobio ime po američkom mineralogu Mejnardu Biksbiju (1853-1935), koji je odgovoran za njegovo otkriće 1897. godine. Ne treba ga mešati sa „bixbite“, crvenom formom berila; da bi se izbegla konfuzija, ime „bixbite“ je povučeno iz CIBJO i IMA i jednostavno se zove crveni beril.