Name / Ime
  • Pyromorphite / Piromorfit
Location / Lokalitet
  • Santa Eufemia, Cordoba, Andalusia, Spain 🇪🇸

Formula: Pb5(PO4)3Cl

Tvrdoća: 3.5-4

OPIS:

Piromorfit je mineralna vrsta koja se sastoji od hlorofosfata olova: Pb5(PO4)3Cl, ponekad u dovoljnoj količini da se može rudariti kao ruda olova. Kristali su česti i imaju oblik šestougaone prizme završene bazalnim površinama, ponekad u kombinaciji sa uskim površinama šestougaone piramide. Takođe se nalaze globularni i reniformni oblici. Ona je deo serije sa još dva minerala: mimetit (Pb5(AsO4)3Cl) i vanadinit (Pb5(VO4)3Cl). Sličnost u spoljašnjim karakteristikama je tolika da se ponekad mogu razlikovati samo hemijskim testovima.

Boja ovog minerala obično je neka jarka nijansa zelene, žute ili smeđe, a sjaj je smolast. Specifična težina iznosi 6,5 do 7,1. Zbog izomorfne zamene fosfora arsenom može doći do postepene prelaznosti od piromorphita do mimetita.