Name / Ime
  • Halite, Sylvite / Halit, silvit (silvin)
Location / Lokalitet
  • Kerr McGee Mine, Carlsbad Potash District, Eddy County, New Mexico, USA 🇺🇸

O HALITU možete pročitati OVDE


Silvit – Formula: KCl

Silvit – Tvrdoća: 2

OPIS:

Silvit je kalijum-hlorid (KCl) u prirodnom mineralnom obliku. Formira kristale u izometrijskom sistemu vrlo slične kamenoj soli, halitu (NaCl). Ova dva minerala su izomorfni. Silvit je bezbojan do beličast sa nijansama žute i crvene usled inkluzija. Ima specifičnu težinu od 1,99.

Silvit je jedan od poslednjih evaporitnih minerala koji se talože iz rastvora. Zbog toga se nalazi samo u veoma suvim slanim područjima. Njegova osnovna upotreba je kao kalijumskog đubriva.

Sylvite se nalazi u mnogim evaporitnim nalazištima širom sveta. Masivni naslage se javljaju u Novom Meksiku i zapadnom Teksasu, kao i u Juti u SAD-u, ali najveći izvor na svetu se nalazi u Sakatchewanu, Kanada.