Name / Ime
  • Cerussite, baryte, galena / Ceruzit, barit, galenit
Location / Lokalitet
  • Mibladen, Morocco 🇲🇦

O BARITU možete pročitati OVDE

O GALENITU možete pročitati OVDE


Ceruzit – Formula: PbCO3

Ceruzit – Tvrdoća: 3-3.5

OPIS:

Ceruzit (takođe poznat kao olovnati karbonat ili bela olovnasta ruda) je mineral koji se sastoji od olovnih karbonata (PbCO3) i predstavlja važnu rudu olova.

Ime potiče od latinskog cerussa, što znači belo olovo. Cerussa nativa je prvi put pomenuta od strane Conrada Gessnera 1565. godine, a ime céruse mineralu dao je F. S. Beudant 1832. godine. Sadašnji oblik imena, ceruzit, se duguje W. Haidingeru (1845). Rani nazivi minerala bili su lead-spar i white-lead-ore.

Ceruzit kristalizuje u ortorombskom kristalnom sistemu i izomorfan je sa aragonitom. Kao aragonit, veoma često je blizanac, a složeni kristali su pseudoheksagonalnog oblika.

Mineral se javlja u kompaktnim zrnastim masama i ponekad u vlaknastim formama. Obično je bezbojan ili beo, ponekad siv ili zelenkastog nijansiranja i varira od transparentnog do polutransparentnog sa adamantinskim sjajem. Veoma je lomljiv i ima konhoidalni prelom. Ima Specifičnu težinu je 6,5.

Mineral se može lako prepoznati po svojim karakterističnim blizancima, u kombinaciji sa adamantinskim sjajem i visokom specifičnom težinom.