Name / Ime
  • Apophyllite / Apofilit
Location / Lokalitet
  • Maharashtra, India 🇮🇳

Formula: (K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)·8H2O

Tvrdoća: 4.5-5

OPIS:

Naziv apofilit se odnosi na specifičnu grupu filosilikata, klase minerala. Prvobitno, naziv se odnosio na specifični mineral, ali je 1978. godine redefinisan da označava klasu minerala sličnog hemijskog sastava koji čine čvrst rastvorni niz, a uključuje članove fluorapofilit-(K), fluorapofilit-(Na), hidroksiapofilit-(K).

Naziv apofilit potiče od grčke reči apophyllízo (ἀποφυλλίζω), što znači ‘ljušti se’, u vezi sa tendencijom ove klase da se ljušti kad se zagreje, zbog gubitka vode.

Eksfolijacija apofilita je takođe moguća tretiranjem kiselinama ili jednostavno trljanjem. Ovi minerali se obično nalaze kao sekundarni minerali u vezikulama u bazaltu ili drugim vulkanskim stenama.