Name / Ime
  • Conichalcite, calcite / Konikalcit, kalcit
Location / Lokalitet
  • Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico 🇲🇽

O KALCITU možete pročitati OVDE

Konikalcit – Formula: CaCu(AsO4)(OH)

Konikalcit – Tvrdoća: 4.5

OPIS:

Konikalcit je relativno čest arsenatni mineral povezan sa duftitom (PbCu(AsO4)(OH)). Zelen je, često botroidan i javlja se u oksidacionoj zoni nekih metalnih nalazišta. Javlja se sa limonitom, malahitom, beudantitom, adamitom, kuproadamitom, olivenitom i smithsonitom.

Konikalcit se formira u oksidacionim zonama bakarnih ruda. Ovde podzemne vode obogaćene kiseonikom reaguju sa sulfidom bakra i oksidom bakra da proizvedu niz minerala kao što su malahit, azurit i linarit. Konikalcit se često nalazi kao kristali na limonitnim stenama žute do crvene boje.

Značajna nalazišta uključuju Juab Co., Utah; Lincoln i Lyon okruzi u Nevadi i Bisbee, Arizona, u SAD-u; Durango, Meksiko; Collahuasi, Tarapaca, Čile; Calstock, Cornwall i Caldbeck Fells, Cumbria, Engleska; Andaluzija, Španija; i Tsumeb, Namibija.