Name / Ime
  • Artinite / Artinit
Location / Lokalitet
  • Emilia-Romagna, Italy 🇮🇹

Formula: Mg2(CO3)(OH)2·3H2O

Tvrdoća: 2.5

OPIS:

Artinit je hidratisani bazni karbonatni mineral magnezijuma. Formira bele svilenkaste monoklinske prizmatične kristale koji su često u radijalnim nizovima ili naslagama. Ima težinu od 2.

Nastaje u niskotemperaturnim hidrotermalnim venama i u serpentinizovanim ultramafičnim stenama. Povezani minerali uključuju brucit, hidromagnezit, pirolaurit, hrisotil, aragonit, kalcit, dolomit i magnezit.

Prvi put je prijavljen 1902. godine u Lombardiji, Italija. Dobiо je ime po italijanskom mineralogu Ettoreu Artiniju (1866-1928).