Name / Ime
  • Hemimorphite / Hemimorfit
Location / Lokalitet
  • Wenshan, Yunnan Province, China 🇨🇳

Formula: Zn4Si2O7(OH)2·H2O

Tvrdoća: 4.5-5

OPIS:

Hemimorfit je hemijski spoj Zn4(Si2O7)(OH)2·H2O, koji je komponenta minerala kalamina. To je silikatni mineral koji se zajedno sa smithsonitom (ZnCO3) u prošlosti iskopavao rudnicima cinka i olova. Obe komponente su prvobitno smatrane istim mineralom. U drugoj polovini 18. veka, otkriveno je da su ove dve različite komponente bile prisutne u kalaminu. Veoma su slične jedna drugoj.

Silikat je bio ređi od ova dva i nazvan je hemimorfit zbog hemimorfnog razvoja svojih kristala. Ova neobična forma, koja je tipična samo za nekoliko minerala, znači da su kristali završeni različitim površinama. Hemimorfit se najčešće javlja u kristalnim korama i slojevima, masivnim, zrnatim, zaobljenim i reniformnim agregatima, koncentrično prugastim, ili fino igličastim, vlaknastim ili stalaktitnim, a retko skupovima kristala.

Neke uzorke karakteriše snažna zelena fluorescencija u kratkotalasnom ultraljubičastom svetlu (253,7 nm) i slaba svetlo roze fluorescencija u dugotalasnom UV.

Hemimorfit se najčešće javlja kao proizvod oksidacije gornjih delova ruda sa sfaleritom, zajedno sa drugim sekundarnim mineralima. Hemimorfit je važna ruda cinka i sadrži do 54,2% metala, zajedno sa silicijumom, kiseonikom i vodonikom.

YouTube video: